Archívum

Pénzügyi-számviteli konzultáció

2017. február 6-án tartotta meg a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége a szokásos téli konzultációját a vadászatra jogosultak gazdasági felelősei, pénzügyi-számviteli ügyintézői részére, melynek helyszíne idén is a SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 1. emeleti nagyterme volt.

Az ezévi összejövetel témái a következők voltak:

  • 2017. évi számviteli, adózási változásai,
  • társadalombiztosítás 2017. évi változásai,
  • számviteli törvény évközi változásai.

Sulyán Szabolcsné az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezetének és a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének könyvelője, gazdasági tanácsadója köszöntötte a megjelenteket.

Somogyi Sándorné előadást tartott a társadalombiztosítási jogszabályok 2017. évi változásairól. Részletesen foglakozott a rehabilitációs ellátásokra vonatkozó változásokkal, a béren kívüli juttatásokkal, EHO-t, szociális hozzájárulási adót érintő változásokkal.

Nagy Aladárné előadásának témaköre a 2017. évi adótörvények rendelkezései voltak. Az Országgyűlés által 2016. november 22-én elfogadott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó tör­vények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (őszi adócsomag) keretében hatályba lépő szabály­változásokat részletesen ismertette. Az adóhivatal szemléletének változását is jelzi az a mó­do­sítás, miszerint az adóhivatal ún. támogató eljárás keretében – amennyiben az adózónál kockázatot észlel – önellenőrzést javasol, és ha szükséges, akkor – igény esetén – közvetlen szak­mai támogatást nyújt a hibák, hiányosságok kiküszöbölése érdekében az adózók számára.

Amikor a fotósnak „vadász” lelke van

Teplán László természetfotóssal beszélgettem a munkájáról, hobbijáról és arról a nagyszerű munkáról, amit annak érdekében végez, hogy környezetünket, a természetet minél szélesebb körben bemutassa, megszerettesse.

Mesél a fotós…

Egy csodás dolog, ami eddigi életem szerves részét képezte, képezi és képezni fogja, nem más, mint a vadászat. Számomra ennél fontosabb dolog aligha van.
2 éves koromban vitt ki először vadászni Édesapám, amikor megszerettette velem ezt az egész varázslatos világot, amely azóta is magával ragad, és a rabjává ejt minden egyes alkalommal, amikor kint vagyok a természetben. Egy vadat nem csak meglőni kell tudni, hanem tisztelni, figyelni, megismerni a szokásait, megfigyelni a jellemét, viselkedését, külső jegyeit. A „vadász”, aki elejti a vadat az egyik énem, a „természetfotós” a másik, de a kettő minden egyes alkalommal együtt vág neki az erdőnek kiegészítve egymást, fegyver és fényképezőgép egymás mellett együtt figyeli a csodát, azt a csodát, amit csak az lát, akinek a szíve az erdőé. Rengeteg gyönyörű pillanat van, de ezeket a pillanatokat meg kell látni, az erdőt, a vadat szeretni kell és tisztelni, csak akkor tudsz a képeiddel „csodát” mutatni. Immáron 3 éve, lesem várom, figyelem a kibontakozó csodát. Ami a legjobban megragad a hajnal varázsa. Az ébredő erdő ködös lehelete, az ébredező nap sugarai, szeretem ahogy éled, ébred az erdő és élni, lüktetni kezd és ha eggyé tudsz válni vele, megmutatja rejtett értékeit, titkos kincseit. Mint ahogy az egyik kedven idézetem is hirdeti:

Természettakarítás - SEFAG Zrt. Barcsi Erdészet

A SEFAG Zrt. Barcsi Erdészete -eleget téve az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete, valamint a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége -felhívásának - 2016.04.29.-én megszervezte és végrehajtotta környezetében a Tavaszi természettakarítási akcióját.
A programban 14 fő SEFAG dolgozó valamint 10 diák - a Barcsi Dráva Völgye Középiskolából - vett részt. A zsákokat, kesztyűket és a láthatósági mellényeket a SEFAG Zrt. biztosította. Az akció eredménye képpen a 6-os sz. főút Barcs-Darány közötti szakasza, a 68-as sz. közút Barcs-Somoigytarnóca közötti szakasza valamint a Barcs-Ladi közút Barcs- Fáni -major közötti szakasza tisztult meg a szeméttől. A szorgos kezek 35 zsák szemetet, törött használati eszközöket, lakás berendezési tárgyakat, járműroncs darabokat  gyűjtöttek össze.
Külön köszönetünket fejezzük ki az Imre Mária által vezetett "Tiszta lakóhely" környezetvédelmi vállalkozás számára, akik térítésmentesen vállalták az összegyűjtött szeméthegy elszállítását.
 
Puskás Zoltán
Erdészeti igazgató

Vadászatra jogosultak gazdasági felelősei, pénzügyi-számviteli ügyintézői részére szervezett konzultáció a 2016-os változásokról

A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége 2016. február 3-án rendezte meg a szokásos téli konzultációját a vadászatra jogosultak gazdasági felelősei, pénzügyi-számviteli ügyintézői részére, melynek helyszíne ebben az évben is a SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 1. emeleti nagyterme volt.

Az ezévi összejövetel témái a következők voltak: a 2016. évi számviteli, adózási változásai, a társadalombiztosítás 2016. évi változásai. Számviteli törvény 2016.

Kemenszky Péter fővadász köszöntője után Somogyi Sándorné tartott előadást a társadalombiztosítási jogszabályok 2016. évi változásairól. Részletesen foglakozott a családi járulékkedvezménnyel, melyet több példán keresztül is levezetett. Az Országgyűlés által elfogadott, az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény 38. §-a két tekintetben módosította a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (Tbj.).

Hivatásos vadász osztályülés és továbbképzés

Csatolmány: 

Az OMVK SM Területi Szervezete Hivatásos Vadászok Osztálya osztályülését és egyben kötelező szakmai továbbképzését 2015. május 26-án tartotta meg.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is igyekeztünk a hallgatóság részére fontos és aktuális témákat felvonultatni. Az elmúlt években már megszokott arányban jelentek meg a kollégák a továbbképzésen, az idei évben 172 fő regisztrálta magát az eseményen (ez a szám tavaly 167 fő volt). Feltételezem – és egyben sajnálatosnak is tartom -, hogy jellemzően mindig ugyanaz az elhivatott kör tartja fontosnak, hogy amúgy a törvény által kötelezővé tett továbbképzésen részt vegyen, ennek pozitív irányú elmozdítására a Kamara megfelelő lépéseket megtételét tervezi.
A meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően az elmúlt két évben elvégzett tevékenységről készített beszámolóban tájékoztattuk a hivatásos kollégákat a rendészeti továbbképzés főbb tapasztalatairól, a hivatásos vadászok egészségének megőrzését célzó intézkedéseink újabb állomásáról, mely 2014-ben a kedvezményeknek köszönhetően a kardiológiai szűrővizsgálati lehetőséget hozta a hivatásos vadászok számára kézzelfogható közelségbe, valamint tájékoztattuk a hallgatóságot a Hatvanban megtartott Hivatásos Vadászok II. Országos Szakmai Konferenciájának történéseiről is. A hatvani konferencia napirendi pontjai fontos témákat érintettek: A vadászat feltételeinek javítása 2010-2014 között. / Az OMVK-OMVV előtt álló legfontosabb feladatok. / A hivatásos vadász, mint rendészeti feladatokat ellátó személy./ Javaslatok a mezőgazdasági vadkárbecslési gyakorlat egységesítésére. / Az OMVK programterve a hivatásos vadászok erkölcsi és szakmai megbecsülésének javítására. Végezetül beszámoltunk az idei évben indított – és szándékunk szerint folytatásra érdemes – megyei ragadozó gyérítési program eredményeiről is.

Ne nyúljon az őzgidákhoz!

Idén az enyhe tél miatt várható, hogy az őzsuták a megszokottnál korábban hozzák világra gidáikat, és a következő napokban, hetekben a természetben könnyen találkozhatnak velük a kirándulók. Nagyon fontos tudni: attól, hogy az őzgida egyedül van, egyáltalán nincs szó elárvult kicsinyekről! Ha gidát találunk, semmiképp se érjünk hozzá, sőt lehetőleg ne is közelítsük meg, mert ezzel lassú éhhalálra ítéljük!
Az őzgidát a suta akkor hagyja egyedül – fekteti el –, ha veszélyt érez vagy táplálkozik. A gida ilyenkor ösztönösen meglapul, próbál beleolvadni környezetébe. Mivel nem menekül, sokan gondolhatják, hogy az állat beteg, vagy csak a házi kedvenceknél megszokott módon megsimogatják. Ilyenkor azonban a gidán és környezetén rajta marad az ember szaga, ezért az anyja már nem fogja elfogadni, szoptatni. Az elhagyott állat így lassan és gyötrelmesen fog éhen pusztulni, ha ugyan nem találják meg előbb a ragadozók.

Könyvbemutató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban

Szakadó hóban, január 30-án, pénteken rendezte az OMVK Somogy megyei Területi Szervezetének Kulturális Szakbizottsága ifj. Ugrósdy Péter "Dúvadazzunk" című könyvének bemutatóját, író olvasó találkozóját. A kamara nevében Máj Péter úr, a bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket, majd a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének elnöke, Berend Ferenc nyitotta meg rendezvényt. Ugrósdy Péter beszélt gyermekkoráról, a motivációiról, valamint a könyv egyes részleteiről, megköszönve a kiadást támogatóknak a segítséget. Az íróval Pomázi Ágoston, a kamara Kynológiai Szakbizottságának elnöke beszélgetett, aki hivatásos vadászként maga is átélte a múltban a dúvadgyérítés és a magyar apróvad hajdani fénykorát. A jelenlévő családtagok és barátok kérdésekkel és észrevételekkel halmozták el a szerzőt, aki szenvedélyesen beszélt a ragadozógazdálkodás fontosságáról és annak már már elfeledett módszereiről. A családtagokon, barátokon, vadásztársakon kívül olyan neves megyei szakemberek is tiszteletüket tették a könyvbemutatón mint Dr Bod Lajos, Simon Pál vagy Dr Bóna József.

Kemenszky Péter

Páll Endre búcsúztatója

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Egybegyűltek, Barátok és Kollégák

Szomorú apropója van a mai összejövetelünknek, Páll Endrétől, mindnyájunk Bandi Bácsijától, a Baráttól, a Kollégától és a Vadásztárstól búcsúzunk az általa olyannyira szeretett gyótai vadászterület szívében. Emlékére oszlopot állítunk, amely sűrűszövésű somogyi tölgyből készült és amelyet Hüse Zoltán hivatásos vadász Kollégánk gyöngyöző homlokkal és borsózó karral faragott mívesre, mindazt megjelenítve rajta, ami Bandi bácsinak fontos volt. Az oszlopra márványtábla is került, ami Papp Lajos gyótai vadásztárs keze munkáját dicséri, így teremtve meg a fa és a kő megbonthatatlan egységét, amely szinte végérvényesen fog dacolni ezen a helyen az idővel és az elemekkel, örök emléket állítva az elhunytnak.”
Ezekkel a szavakkal búcsúztatták a családtagok, barátok, a volt kollégák és a vadásztársak Páll Endrét Gyótán november 28-án egy verőfényes, hideg, késő őszi délelőttön.
Mintegy ötvenen tették tiszteletüket az ünnepségen, mindazok, akik szerették és tisztelték az erdész – vadászt, az írót, a somogyi vadászok Nagy Öregjét.

Megyei Kamarai tisztségviselő választás

Tisztelt Vadásztársak!

Ezúton tájékoztatjuk Somogy megye vadásztársadalmát, hogy 2013. október 11-én az Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei Területi Szervezete tisztújító küldöttgyűlésén 71 fő részvételével megválasztásra kerültek az elnökség tagjai és az országos küldöttek. A tisztségeket 4 évig töltik be a küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők.
Az elnökség tagjai

Elnök:                                                  Dr. Boda Pál
                        
Sportvadász Osztály Alelnök:            Pongrácz István
                        
Hivatásos Vadász Osztály Alelnök:    Dr. Varga Gyula
                        
Vezetőségi tagok:                              Berend Ferenc
                                                           Meiszterics János
                        
VVB Elnök:                                         Galamb Gábor

Tartalom átvétel