Megyei Vadgazdálkodási Alapot hozott létre a Somogy megyei Területi Szervezet

A Kamara megyei küldöttgyűlése 6/2018 (V.10.) számú határozatával  döntött - az Országos Vadgazdálkodási Alap mintájára - a Megyei Vadgazdálkodási Alap életre hívásáról!

A Megyei Vadgazdálkodási Alap létesítése és Működési Szabályzata

Preambulum:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló a 2015. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított 1996.évi LV. törvény, továbbá az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló, a 2016. évi CXIV. törvénnyel módosított 1997. évi XLVI. törvény azzal, hogy a belföldi vadászjegyekből származó bevételek és a külföldi vadászati engedélyek igazgatási szolgáltatási díjainak teljes összegét az Országos Magyar Vadászkamara (továbbiakban: Kamara) egyéb díjbevételének ismeri el, megteremtette a lehetőségét annak, hogy a Kamara – többletbevételei terhére – Országos Vadgazdálkodási Alapot hozzon létre.

A Megyei Vadgazdálkodási Alap létrehozása és célja

Az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete az Országos Magyar Vadászkamara mintájára és céljainak figyelembevételével Megyei Vadgazdálkodási Alapot hoz létre.

A Megyei Vadgazdálkodási Alap célja a megye vadászatra jogosultjainak támogatása vadgazdálkodási tevékenységük elősegítésére akként, hogy az Országos Vadgazdálkodási Alapból elnyert pályázatok önrészéhez pénzügyi támogatást nyújtson.

A Megyei Vadgazdálkodási Alap Működési Szabályzata

A fenti lehetőséggel élve az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete 2018. május küldöttgyűlésén működési szabályzatot hoz létre a Megyei Vadgazdálkodási Alapról a nyertes pályázók vállalt saját forrás (önerő) támogatási feltételeinek meghatározására. A Megyei Vadgazdálkodási Alap összegét a tárgyévi küldöttgyűlés határozza meg az évi költségvetésben. Az alap összegének meghatározásánál figyelembe kell venni az országos alapból nyertes pályázatok számát, valamint az adott költségvetésben az e célra rendelkezésre bocsátható forrás mértékét és az előző évben az alapban megmaradt összeget. Az első évben 2018-ban a Megyei Vadgazdálkodási Alapba helyezett összeg 5.000.000,- Ft. A tárgyévben az alapból fel nem használt összeg az alapban marad és a következő években felhasználható.

Az alapból történő támogatás mértéke

Az Országos Vadgazdálkodási Alapból elnyert támogatás önrészéhez 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint.

Vadászatra jogosult (Vt., vagy gazdasági társaság, vagy szövetség) 1 nyertes pályázatának önrészéhez jogosult a támogatásra.

A Megyei Vadgazdálkodási Alapból történő kifizetés kapcsán külön pályázati felhívásra nem kerül sor, az országos alapból nyertes pályázatok támogathatóak.

A Megyei Vadgazdálkodási Alap ellenőrzése az Országos Vadgazdálkodási Alapból elnyert pályázat ellenőrzése során történik.

Az OMVK Területi Szervezete jelen támogatás folyósításával, a teljesítés igazolásával, jogosulatlan igénybe vett támogatás visszafizetésével kapcsolatosan a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező szerződés minta alapján megállapodást köt a jogosult támogatottal.

Jelen Szabályzatot a Területi Szervezet Küldöttgyűlése 2018.05.10-én, a 6/2018. számú határozattal fogadta el.

Dr. Boda Pál
elnök