Az Országos Vadásznapon kitüntetésben részesültek

A Vadászkamara Aranyérme kitüntetésben részesült az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete elnökségének felterjesztésével:
posthumus Dr. Bay Béla

A Vadászkamara Aranyérme kitüntetésben részesült az Országos Magyar Vadászkamara elnökségének felterjesztésével:
Ábrahám Gábor, TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., Síkvidéki Erdészete, kerületvezető erdész-vadász
Dobos József, NEFAG Zrt., Pusztavacsi Erdészet, kerületvezető vadász

Szent Hubertus Érdemérem
Gyurán János, a Putnoki székhelyű Alsó-Gömöri Nagyvadas VT elnöke, Sajó-Rima Eurorégió Vadásztagozatának elnöke
Nagy Attila nyugalmazott honvéd ezredes, a Börzsönyi Zrínyi Vadásztársaság elnöke

A Vad és Vadászat Szolgálatáért Somogyban kitüntetésben részesült
posthumus Mosoczki László
Dickmann János, Kaszó Zrt.
Jakab István, Darány és Térsége Vadásztársaság
Simon József, Szent Benedek Vadásztársaság

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett kitüntetésben részesült
Dél-Dunántúli Fauna Vadászati Társaság, a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége elnökségének felterjesztésével

Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetésben részesült a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége elnökségének felterjesztésével:
Dr. Neszményi Zsolt, Somogy megye kormánymegbízottja

Nimród Vadászérem kitüntetésben részesült a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége elnökségének felterjesztésével:
Galamb Gábor, Kaszó Zrt. vezérigazgatója
Németh Sándor, Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjának hivatásos vadásza

Hubertus Kereszt Gyémánt fokozata kitüntetésben részesült:
Dr. Nagy László, Mezőcsokonyai Rákóczi Vadásztársaság elnöke

Hubertus Kereszt Arany kitüntetésben részesült:
Bakos László, Földtulajdonosok és Természetbarátok Látrányi Vadászegye-sületének tagja
Barna Pál, a Somogyvári Szent László Vadásztársaság tagja
Horváth Mihály, SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének igazgatója
Horváth Róbert, a Gyótai Vadásztársaság hivatásos vadásza
Iberpakker Gábor, a SEFAG Zrt. Szántódi Erdészetének igazgatója
Dr. Karai Gyula, a Tabi Aranyfácán Vadásztársaság tagja
Ozvári Zoltán, a SEFAG Zrt. Szántódi Erdészetének kerületvezető vadásza
Pintér Ottó, a SEFAG Zrt. Zselici Erdészetének igazgatója
Simon József, Szent Benedek Vadásztársaság

Segédanyag a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez

Tisztelt Vadásszövetségi tag és nem tag vadászatra jogosultak, vadászterületet kialakítani szándékozók!

A mellékelt dokumentum hasznos segédanyag lehet a földtulajdonosi gyűlésen elfogadásra kerülő szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez! A szabályzattal kapcsolatos segédanyagot Dr Székely István az OMVK és az OMVV jogi képviselője küldte meg további felhasználásra!

Vadászüdvözlettel: Kemenszky Péter

Felhívás

Tisztelt Vadásztársak!

A Kormányhivatallal történt egyeztetésünk eredményeképpen a Vadászati Hatóság közzététele után jogerőssé vált területhatárú vadászterületek azonosító adatait és térképét a megyei Földügyi Főosztály is megkapja a hatóságtól. Ezt követően továbbítja az illetékes Járási Földhivatalok részére, ahonnan a jelenlegi földtulajdonosi képviselők (jogosultságuk igazolását követően) megigényelhetik a nevezett vadászterület határvonalain belüli elektronikus földkönyvet. Célszerű az igényt csupán a vadászterület kialakítása szempontjából használható, nullás (külterületi) helyrajzi számokra korlátozni!

Vadászüdvözlettel: Kemenszky Péter

Somogy megyei Ragadozógyérítési Program

A megye teljes területét (605 e ha) érintő Ragadozógyérítési Programot hirdetett az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége 2016-ban is. A program nem titkolt célja, hogy a vadásztársadalom figyelmét a megye legtöbb vadászterületén szinte teljes mértékben elhanyagolt ragadozó gyérítésre, a ragadozókkal való gazdálkodás kérdésének elodázhatatlanságára irányítsa, akár demonstratív eszközökkel is.
A ragadozó gyérítési „hét” 2016. július 8-tól (péntek 00.00-tól) július 17-ig (vasárnap 00.00-ig) tartott, amelynek keretein belül minden, a jogszabályban engedélyezett „egyéb apróvadfajok” besorolásba tartozó (79/2004. (V.4.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti) vadászható vadfaj, a jogszabályban engedélyezett módszerrel és eszközökkel, egyéni és társas vadászati móddal (hatósági külön engedély birtokában lámpahasználat mellett) elejtésre, elfogásra kerülhetett.
A programkiírás szerint a tavalyi évben a Duna-Dráva Nemzeti Park vadászterülete által elnyert vándorkupát a résztvevő vadászatra jogosultak közül az nyeri meg, aki a nettó vadászterületén ezer ha-ra vetítetten a legtöbb szőrmés ragadozót és szárnyas kártevőt ejti vagy fogja el. Egyéni díjazásra került és értékes jutalomban részesült továbbá az első négy legtöbb egyedet elejtő hivatásos-, vagy sportvadász is. Az elejtések tényét (az egyéni vadászati napló és teríték-nyilvántartáson, valamint az egyéni lőjegyzéken felül) egy egységes adatlapon rögzítették a résztvevők, az elejtett vadat pedig 0-4 C között hűtőben, vagy mélyhűtőben fagyasztva tárolták a program befejezéséig. A közös eredményhírdetésre 2016. július 21-én került sor a Kaposvári Egyetem Bőszénfai Tájcentrumának (szarvasfarm) területén, ahol a résztvevők ugyancsak szemrevaló, de tanulságos teríték mellett adták meg a végtisztességet a számtalan ragadozónak.
A szervezők további célja (túl azon, hogy az apróvadállományoknak is mentőövet dobhatnak) az, hogy az értékes díjakkal további vadászatra jogosultakat ösztönözzenek a programban való részvételre, amelyhez nélkülözhetetlen támogató partnereink segítségét ezúton is köszönjük!

Vadászterületek kialakítása

Tisztelt Vadászatra Jogosult Képviselők, Földtulajdonosok!

Tekintettel arra, hogy a vadászterületekre vonatkozó vadászati hatósági kifüggesztések első köre rövidesen jogerőssé válik, a vadászatra jogosultak munkájának segítése érdekében mellékelten megküldjük a kérésünkre az OMVK és az OMVV jogi képviselője, Dr Székely István által elkészített, a földtulajdonosi gyűlések összehívására vonatkozó hirdetményre, illetve a földtulajdonosi gyűlésre vonatkozó tájékoztató anyagokat. Fontos! Ugyan nem kötelező, de 3. napirendi pontnak mindenképpen célszerű felvenni a "döntés a tulajdonosi közösség működési szabályzatáról"címűt, azért, hogy ez ügyben és a nyilvántartásba vétel miatt ne kelljen még egy tulajdonosi gyűlést összehívni! Kérem, hogy az anyagot pontól pontra, azt értelmezve olvassák el és ennek megfelelően kezdjék el a vadászterületek kialakítását. A tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikre állunk szíves rendelkezésükre!

Vadászüdvözlettel a Vadászkamara és a Vadásszövetség nevében: Kemenszky Péter

Természettakarítás - SEFAG Zrt. Barcsi Erdészet

A SEFAG Zrt. Barcsi Erdészete -eleget téve az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete, valamint a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége -felhívásának - 2016.04.29.-én megszervezte és végrehajtotta környezetében a Tavaszi természettakarítási akcióját.
A programban 14 fő SEFAG dolgozó valamint 10 diák - a Barcsi Dráva Völgye Középiskolából - vett részt. A zsákokat, kesztyűket és a láthatósági mellényeket a SEFAG Zrt. biztosította. Az akció eredménye képpen a 6-os sz. főút Barcs-Darány közötti szakasza, a 68-as sz. közút Barcs-Somoigytarnóca közötti szakasza valamint a Barcs-Ladi közút Barcs- Fáni -major közötti szakasza tisztult meg a szeméttől. A szorgos kezek 35 zsák szemetet, törött használati eszközöket, lakás berendezési tárgyakat, járműroncs darabokat  gyűjtöttek össze.
Külön köszönetünket fejezzük ki az Imre Mária által vezetett "Tiszta lakóhely" környezetvédelmi vállalkozás számára, akik térítésmentesen vállalták az összegyűjtött szeméthegy elszállítását.
 
Puskás Zoltán
Erdészeti igazgató

Felhívás

Tisztelt Vadászkamarai Tagok!

Szíves figyelmükben ajánlom a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökök és szakirányítók képzésére irányuló felhívását! Az elmúlt években több Somogy megyei vadászunk is eredményesen vett részt a képzésen és szerzett diplomát, akik azóta  sokat tesznek hozzá kibővített ismereteikkel a mindennapok bürokráciával átszőtt vadgazdálkodásához.
 
Kemenszky Péter

Minden vadászatra jogosult és Vadászkamarai Tag figyelmébe!

Csatolmány: 
Tisztelt Vadásztársak!
 
2016. március 2-án a Magyar Közlönyben megjelent a Vhr. módosítása, valamint a 13/2016. (III. 02) rendelet, ami a véglegesített tájegységi határokat tartalmazza. Mindkét jogszabály 2016. március 3-tól hatályos! Itt találhatóak a letölthető változatok, ajánljuk szíves figyelmükbe!

A megyei térképek: http://ova.info.hu/vgtajak_megye.html

                                                     Vadászüdvözlettel

                                                                                Kemenszky Péter

Tartalom átvétel