Hírlevél 


Amennyiben szeretne feliratkozni hírlevelünkre, kérem adja meg adatait!

AKTUALITÁSOK Vadászkamara feladata

"A hivatásos és sportvadászok általános szakmai érdekeinek képviselete és védelme. Közreműködés a vad védelmét, a vadgazdálkodás, valamint a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő jogszabályok megalkotásában. A vadászati hagyományok ápolása révén a vadászati kultúra megtartása és fejlesztése. Az etikus magatartás, a vadászetika, a vadvédelem fejlesztése és képviselete, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének elősegítése, a más érdekvédelmi és civil szervezetekkel való szoros kapcsolat kialakítása. A vadvédelem elősegítése és képviselete."

INFORMÁCIÓK

 • Vadászvizsga

  A vadászvizsgára vonatkozó részletszabályokat a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról szóló 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet tartalmazza. A vizsgára készülők számára fontos, legfőbb információkat rövidesen elérheti ezen az oldalon!

  Köszönjük megértését és türelmét!

 • Vadászjegy

  Tudnivalók a 2023/2024. vadászati évre vonatkozó vadászjegy érvényesítéssel kapcsolatban

  A Vadászkamara már 2022-től új típusú, személyigazolvány méretéhez és megjelenéséhez hasonló vadászjegyet állít ki. Az érvényesítés a 2023-2024-es vadászati évre a Kamarai törvény alapján 2023. január első napjával indul. Az érvényesítés során – a tavalyi évhez hasonlóan – a vadászjegyre érvényesítő bélyeg már nem kerül, illetve a vadász jelenlegi vadászjegye sem cserélődik.

  A Vadászkamara felhívja a figyelmet, hogy a vadászjegy a vadászati tevékenység és a vadászati célú lőfegyvertartás jogalapja. A vadászjegyet a Vadászkamara lakóhely szerint illetékes megyei (vármegyei) Területi Szervezetei adják ki, illetve érvényesítik személyes és online érvényesítés esetében is legkésőbb február utolsó napjáig. (Vadászjegyet érvényesíteni, váltani természetesen egész évben lehet, de aki március 1-ig nem rendelkezik érvényes vadászjeggyel, azt követően vadászjegy híján szabálytalanul tartja vadászfegyvereit.)

  A vadászjegyet személyesen és online is lehet érvényesíteni.

  A személyes, Területi Szervezetnél való érvényesítés során szükséges dokumentumok:

  személyi igazolvány,
  lakcímkártya,
  a 2022-23-as vadászati évre érvényes vadászjegy (ajánlott: fegyvertartási engedély),
  sport- vagy hivatásos vadász adategyeztetési lap, amennyiben a Vadásztárs adatai időközben (azaz a korábban megadottakhoz képest) változtak,
  Groupama Biztosító Zrt. biztosítás esetén aláírt „Nyilatkozat”

  A személyes ügyintézés a Területi Szervezet által kialakított rendben lehetséges A 2023/2024-es vadászati évre a vadászjegyek érvényesítésére a hatályos jogszabályok és a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartása mellett kerül sor a Vadászkamara minden Területi Szervezeténél 2023. február 28-ig, ügyfélfogadási időben. Kérjük a Vadásztársakat, hogy személyes ügyintézés esetében a Vadászkamara Területi Szervezeteinek tájékoztatásait és ajánlásait szíveskedjenek maradéktalanul figyelembe venni!

  Az online érvényesítés (legfeljebb 10 percet vesz igénybe bármely internetkapcsolattal rendelkező számítógép, laptop, tablet vagy mobiltelefonnal):

  a https://ugyfelszolgalat.omvk.hu/ weboldalon (útmutató a vadászjegy online érvényesítéséhez – kattintson!)
  a Belügyminisztérium igényeinek megfelelően Ügyfélkapu használata szükséges (ezt a fenti weblap automatikusan lehetővé teszi, csupán a felhasználónevet és a jelszót szükséges megadni, utána a folyamat közel azonos a tavalyival),
  első belépés alkalmával vadászjegy azonosító megadása,
  a vadászjegy elektronikus úton kerül érvényesítésre, vagyis csak a QR kódhoz és a vadászjegyszámhoz kapcsolódó adatbázis frissül (nincs bélyeg, nincs küldemény), ezt az érvényesítést követően ellenőrizni lehet az ügyfélszolgálati felületen vagy a Vadászkamara mobilapplikációján keresztül (Androidot futtató készülékkel rendelkezők a Google Play-ből, iOS-t futtatóval rendelkezők az App Store-ból tölthetik le),

  a felületen bepipált igény alapján a Területi Szervezet feladja postán a kapcsolódó kiadványokat (vadászévkönyv, kártyanaptár).

  Fontos: online érvényesítésnél a fizetés kizárólag bankkártyával lehetséges!

  A vadászfelelősség és balesetbiztosítást 2023-ban is vadászati évre lehet megkötni a Groupama Biztosító Zrt.-vel, tehát akinek ilyen élő biztosítása van, az február utolsó napjáig érvényes. Aki más biztosítótársasággal áll kapcsolatban, az időben járjon el biztosítása rendezése érdekében, hogy a vadászjegy érvényesítésekor be tudja azt mutatni.

  Amennyiben a vadász a Groupama Biztosító Zrt. vadász felelősség- és balesetbiztosítás biztosításai közül választ magának biztosítást, az alábbiakat kell figyelembe venni:

  A felelősségbiztosítás révén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szerződőnként 20 millió forint/kár és 20 millió forint/év/fő.

  A balesetbiztosítás keretében a biztosító a Magyarországon bekövetkezett vadászbaleset kapcsán az alábbi szolgáltatást teljesíti:

  baleseti halál esetén 1 500 000 forint egyösszegben történő kifizetése;
  100%-os baleseti rokkantság esetén 1 500 000 forint kifizetése;
  múlékony sérülés, csonttörés, csontrepedés esetén 60 000 forint gyógyulási támogatás kifizetése; baleseti kórházi napi térítés y 4 000 forint/nap (maximum 15 napig).

  Az érvényesítés során fizetendő díjak:

  vadászjegy – 25 000 Ft
  kamarai tagdíj – 4 000 Ft
  biztosítás vadászkamarai váltása esetén – 3000 Ft/fő/év (egységesen, a korábbi alap- és emelt díjas biztosítás 2023-tól megszűnik)

  Kamarai tagdíj mentesség: attól az évtől kezdődően, amikor a vadász betölti a 70. évet, nem kell kamarai tagdíjat fizetnie.

 • Vadászati engedély

  Az Országos Magyar Vadászkamara a vadászati engedély kiállítására irányuló eljárása során a kérelem előterjesztését honlapján keresztül, elektronikus úton biztosítja.

  Kérjük a vadászatra jogosultakat és a vadászatszervezőket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztatót és a hivatkozott linkeken elérhető útmutatókat annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfeleljenek.

  2022. július 1-jétől csak elektronikusan igényelhetők az engedélyek, erről részletes tájékoztatót a civil szervezetekre (így vadásztársaságokra) vonatkozóan itt olvashat.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy 2023 első heteiben a vadászati engedélyek kiadása speciális, átmeneti rend szerint történik. Erről itt tájékozódhat.

  A vadászati engedélyek kiadásának törvényi szabályozása:

  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.), 62. §

  (1) A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy kérelemre akkor kaphat vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik:

     a) bérvadászati szerződéssel vagy vendégvadászati meghívással;

     b) vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár behozatali engedéllyel, vagy

     c) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár tartási engedéllyel, továbbá

      d) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes, az Európai Gazdasági Térségben letelepedett biztosító által kiállított biztosítási kötvénnyel, valamint külföldön kiállított kötvény esetében annak hiteles fordításával igazolt vadászati felelősségbiztosítással.

  (2) A vadászati engedélyt a kamara akkor állítja ki, ha a kérelmező az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti igazolásokat előzetesen bemutatja.

  Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet az https://ugyfelszolgalat.omvk.hu/ oldalon lehet benyújtani a Vadászkamara illetékes vármegyei Területi Szervezetéhez.

  A külföldi vadászati engedélyek iránti kérelmek ügyintézését az igénylő szervezet képviseletére jogosult személy végezheti el. Abban az esetben, ha a kérelmeket benyújtó személy nem jogosult a szervezet közvetlen képviseletére, akkor az első használatot megelőzően a szervezet képviseletére vonatkozó hivatalos meghatalmazást kell rögzíteni a https://magyarorszag.hu/ kormányzati elektronikus ügyintézési portál Rendelkezési Nyilvántartó (RNY) rendszerében. A meghatalmazás rögzítését közvetlenül a https://rendelkezes.gov.hu/ címet megnyitva is elvégezhetjük mind a meghatalmazó (cégvezető, képviselő), mind a meghatalmazott (kérelmeket benyújtó ügyintéző) irányából indítva. A meghatalmazó szervezet képviselőjének a rögzítést követően természetesen még jóvá kell hagynia a meghatalmazást ahhoz, hogy az ténylegesen érvényre jusson. (Kattintson ide az útmutatóért!)

  Figyelem! Jelenleg az RNY rendszerben csak a Cégnyilvántartásban és az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő szervezetek tudnak online meghatalmazást tenni. Civil szervezetek, egyesületek, így vadásztársaságok esetén a képviseletre jogosult személyesen, kormányablakban tud meghatalmazást bejegyeztetni a RNY rendszerbe.

  A rendelkezés megtételéhez a meghatalmazottak 4T adatai mellett a következő iratokra van még szükség:

  a birosag.hu felületről egy teljes szervezeti adatlap;
  bírósági végzés az elnök / képviselők bejegyzéséről;
  2 tanú által aláírt meghatalmazás
  bélyegző.

  Felhívjuk a vadászatszervező irodák/cégek figyelmét arra, hogy amennyiben első alkalommal kívánnak online vadászati engedélyt kiváltani ügyfeleik részére, úgy kötelesek a vadászatszervezői tevékenységükre vonatkozó jogosultságukat cégkivonattal igazolni a regisztráció alkalmával.

  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus úton lehet eljuttatni a vadászati engedély iránti kérelmet a Vadászkamara illetékes vármegyei Területi Szervezetéhez. A kérelem benyújtásához minden esetben mellékelni kell a bérvadászati szerződést vagy meghívólevelet.

  Amennyiben a vadászati engedély elvész, annak pótlását ugyancsak a Területi Szervezeténél igényelheti a kérelmező. A Vadgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete  (79/2004. (V. 4.) FVM rendelet) 52. § (1b) bekezdése szerint "A fel nem használt vadászati engedély nem váltható vissza. A vadászati engedély elvesztése, megsemmisülése esetén a pótlásként kiadott engedély után a teljes összeget kell ismételten megfizetni."

  A vadászati engedélye díja:

  megkezdett harminc naponként 30 000 (harmincezer) forint,
  egy évre 200 000 (kétszázezer) forint.
   

  Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díja:

  1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft
  6- 12 hónapra: 6000 Ft

  Amennyiben a kérelmező a kiváltott vadászati engedélyt nem személyesen, hanem postai úton kívánja átvenni, úgy ezért a Vadászkamara postai szolgáltatási díjat számol fel az igénylőnek:

  1-14 db- ig 1000 Ft-ot,
  15 db felett 1500 Ft-ot.

  A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati engedély a kiadás pillanatától érvényes.

 • Jogszabályok

  Alább összegyűjtve megtalálhatók a vadgazdálkodáshoz és vadászathoz szervesen és közvetve kapcsolódó jogszabályok. A hivatkozások a net.jogtar.hu oldalra mutatnak, ahol a mindenkori hatályos jogszabályok olvashatók.

  Vadgazdálkodás, vadászat

  A Vadászati törvény
  (A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény mindenkor hatályos szövege)

  A Vadászati törvény végrehajtási rendelete
  (79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól )

  Vadászvizsga-rendelet
  (126/2013. (XII. 17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról)

  Vadhúsrendelet
  (43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről)

  Egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
  (412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról)

  164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
  a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 • Kiegészítő vizsgák

  Íjászvizsga

  Az alábbiakban megtalál minden tudnivalót a vadászíjász kiegészítő vizsgáról, amelynek letétele szükséges az íjjal történő vadászathoz.

  A vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsgára csak a vadászvizsga bizonyítvány, vagy a már megszerzett vadászjegy birtokában lehet az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezeténél, amely évente legalább két vizsgát tart az általa kijelölt helyszínen. A vadászvizsgáról részletesen itt olvashat.

  A vizsgára előírt követelményeknek megfelelő íjról és nyílvesszőkről a vizsgázó maga köteles gondoskodni.

  A vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga díja a vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka.

  A vizsgára való felkészülést segíti "A vadászíjász vizsga" című könyv (szerzők: Ambrózy Árpád - Glück Balázs), valamint a vadászíjász vizsgára felkészítő tanfolyam.

  Milyen részekből áll a vadászíjász kiegészítő vizsga?

  Az vadászíjász kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

  1. Elméleti rész

  a) A vizsgázónak 50 kérdésből álló tesztet kell kitöltenie. A rendelkezésre álló idő 50 perc. A megfelelt eredményhez legalább 40 kérdésre hibátlanul kell válaszolnia.

  b) Ezt követően 5 kérdést tartalmazó tételt kell húznia. A tételben szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő minden kérdésre megfelelő választ adott.

  Nem bocsátható gyakorlati vizsgára az, akinek az elméleti vizsgája sikertelen.

  2. Gyakorlati rész - vadászlövészet íjjal.

  A gyakorlati vizsgarészért felelős a lövészetvezető és a vizsgabizottság egyik – az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára által kijelölt, felügyeletet ellátó – tagja, akik felügyelik és minősítik a vizsgarész szakszerű lefolyását.

  Nem bocsátható vizsgára az a vizsgázó, aki a vizsgán nem megfelelő műszaki állapotú felszerelést, vagy testi erejét olyan mértékben meghaladó húzóerejű íjat használ, ami a veszélytelen kezelést kizárja, vagy a kötelező lövésszám leadását eleve kilátástalanná teszi.

  Nem folytathatja a vizsgát az a vizsgázó,

  aki a lövészetvezető engedélye nélkül lövést ad le,
  aki az íjat nem a célra tartva húzza ki,
  aki a csigás íjat, oldógéppel történő lövés esetén, úgy húzza ki, hogy ujja az elsütő billentyű előtt van.
  A vizsgán legalább 222,7 N húzóerejű íjjal lehet részt venni. Az íjakon minden célzást segítő felszerelés (stabilizátor, irányzék) alkalmazható, kivéve a vadászatokon általánosan tiltott célzást segítő elektronikus optikai segédeszközöket. Az 1-es, 2-es, 3-as számmal megjelölt nyílvesszőket terepheggyel kell felszerelni.

  A vizsgán 12 különböző távolságban kialakított lőállásból, lőállásonként a három számozott nyílvesszőt növekvő számsorrendben kell kilőni. A nem csigás, irányzék nélküli íjjal lövők a lőállásokhoz tartozó legnagyobb távolságokról (40-30-25-15 méter) nem kötelesek lőni, helyette a következő távolságról (35-25-20-10 méter) megismétlik a lövést. A céltábla állatalakos. Az állatok körvonala (fej, farok, lábak nélkül) az úgynevezett sebzési zóna. Ezen belül helyezkedik el az állat színétől jól megkülönböztethető kör alakú elejtési zóna.

  A lőállás távolsága (m) Elejtési zóna átmérője (cm)

  40-35-30 30
  30-25-20 22,5
  25-20-15 15
  15-10-5 7,5

  Sebzési zóna Elejtési zóna A zónák pontértékei
  1. számú nyílvesszővel 4 pont 30 pont
  2. számú nyílvesszővel 3 pont 20 pont
  3. számú nyílvesszővel 0 pont 10 pont

  Ha az adott lőállásban, az elejtési zónában nem volt találat, csak ,,sebzés”, a vizsgázó nulla pontot kap. Lőállásonként maximum 30 pontot lehet elérni. Az első nyílvesszővel elért 30 pontos ,,elejtés” után a további találatokért pontokat már nem kap a vizsgázó. Az egyes lőállásokból mindhárom vesszőt ki kell lőni.

  Értékelés:

  0 – 149 pontig: nem felelt meg;
  150 – 219 pontig: azonnal ismételhet (ha ismétlésnél sem éri el a 220 pontot, nem felelt meg, ha eléri, megfelelt);
  220 – 360 pontig: megfelelt.

  Solymászvizsga

  Az alábbiakban megtalál minden tudnivalót a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgáról, amelynek letétele szükséges a solymászathoz.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgára csak a vadászvizsga bizonyítvány, vagy a már megszerzett vadászjegy birtokában lehet az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezeténél. A vadászvizsgáról részletesen itt olvashat.

  Ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő gyakorlati vizsgát szeptember 1-je és december 31-e között szerveznek. A vizsgára jelentkezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó madárral való vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkezniük. A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga díja a vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka.

  Milyen részekből áll a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga?

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga 3 fős vizsgabizottsága előtt kell letenni. Az elméleti vizsgarész eredménytelensége esetén a vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

  1. Elméleti rész

  a) Ragadozó madárfajok ismerete. A vizsgázónak 13 db különböző fajú preparált ragadozó madárból 10-et kell felismernie. A vizsgán azonos időben kell a vizsgázó számára szemlére bocsátani a kitömött példányokat. Megtekintésüket követően a vizsgázó ismerteti és jellemzi a felismert fajokat. A rendelkezésre álló idő 5 perc. A vizsga nem folytatható, ha a vizsgázó az előírt időn belül nem tudta felismerni és jellemezni a fajokat.

  b) Írásbeli vizsga. A vizsgázónak 40 tesztkérdésből 35-öt kell a rendelkezésre álló 40 perc alatt helyesen megoldania. Eredménytelen írásbeli vizsga után a vizsgázó nem bocsátható szóbeli vizsgára.

  c) Szóbeli vizsga. A vizsgázó 16 tételből húz egy tételt, amely 3 solymászattal összefüggő kérdést tartalmaz. A tételen szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc.

  2. Gyakorlati rész

  A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának bemutatásából áll.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelentkezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó madárral való vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkezniük.

  A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni. A vizsga előtt a madarat gyűrűszáma, vagy chip azonosító alapján azonosítani kell.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan terepet kell kijelölni, ahol a magas röptű és az alacsony röptű madarak is akadálytalanul repülhetnek.

ÁRAK

Vadászjegy
 • Vadászjegy – 25 000 Ft
 • Biztosítás – 3 000 Ft/fő/év
 • Kamarai tagdíj – 4 000 Ft
 • Kamarai tagdíj mentesség: attól az évtől kezdődően, amikor a vadász betölti a 70. évet, nem kell kamarai tagdíjat fizetnie.
Engedély
 • 30 napos vadászati engedély:
  30 000 Ft
 • éves (365 napos) vadászati engedély: 200 000 Ft
 • Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai:

  1-5 hónapra: 30 naponként 4000 Ft
  6- 12 hónapra: 24000 Ft

Vadászvizsga
 • A vadászvizsga díja egységesen
  25 000 Ft, ami tartalmazza az elméleti és a gyakorlati vizsga költségeit is.
  A ragadozó madárral való vadászatra és a vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga, a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgarész díja a vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka.

PARTNERPROGRAM

Partnereink

Megállapodást kötött az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezet és a Kemper Kft. A szerződés értelmében az érvényes vadászjeggyel rendelkezők 10% kedvezményben részesülnek, melyet a Kemper Kft üzleteiben tudnak érvényesíteni. A személyes vásárlás mellett van lehetőség e-mailben is leadni megrendelésüket. Részletes tájékoztatást a kedvezmény igénybevételéről a Vadászkamarától és a Kemper Kft. üzleteiben (Balatonlelle, Rákóczi út 184. és Siófok, Vak Bottyán u. 31.) kaphat.

Az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete és a Toyota Koto Autóház között stratégiai együttműködés született. Ennek eredményeképpen minden vadászkamarai tagunk egyedi kedvezményre jogosult. A részletekről további tájékoztatást kaphat a márkakereskedésekben: Koto Autóház Kaposvár, Dombóvári út 9. és Nagykanizsa, Postakert u. 44.

VADÁSZTANFOLYAM

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam

A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége szervezésében évente két alkalommal három helyszínen (Kaposvár, Barcs-Középrigóc, Siófok-Balatonszabadi) indul képzés. A tanfolyam Állami Vadászvizsgával és pszichológiai alkalmassági vizsgával zárul.
Elméleti foglalkozás (időtartam: 70 óra, 80%-ban kötelező részvétellel). Gyakorlati foglalkozás (időtartam: 30 óra, 100%-ban kötelező részvétellel).

Tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni, illetve jelentkezni a sm.vad.szov@gmail.com e-mail címen, vagy a 82/526-287-es telefonszámon lehet!

OKTATÓINK

Eredményes ősz Somogyban

ELÉRHETŐSÉG

OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete

7400 Kaposvár, Zárda u. 18.

Telefonszám

+82/526-288

E-mail cím

vadaszkamara.somogy@gmail.com

© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések