Felhívás

Tisztelt Vadásztársak!

A Kormányhivatallal történt egyeztetésünk eredményeképpen a Vadászati Hatóság közzététele után jogerőssé vált területhatárú vadászterületek azonosító adatait és térképét a megyei Földügyi Főosztály is megkapja a hatóságtól. Ezt követően továbbítja az illetékes Járási Földhivatalok részére, ahonnan a jelenlegi földtulajdonosi képviselők (jogosultságuk igazolását követően) megigényelhetik a nevezett vadászterület határvonalain belüli elektronikus földkönyvet. Célszerű az igényt csupán a vadászterület kialakítása szempontjából használható, nullás (külterületi) helyrajzi számokra korlátozni!

Vadászüdvözlettel: Kemenszky Péter

Somogy megyei Ragadozógyérítési Program

A megye teljes területét (605 e ha) érintő Ragadozógyérítési Programot hirdetett az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége 2016-ban is. A program nem titkolt célja, hogy a vadásztársadalom figyelmét a megye legtöbb vadászterületén szinte teljes mértékben elhanyagolt ragadozó gyérítésre, a ragadozókkal való gazdálkodás kérdésének elodázhatatlanságára irányítsa, akár demonstratív eszközökkel is.
A ragadozó gyérítési „hét” 2016. július 8-tól (péntek 00.00-tól) július 17-ig (vasárnap 00.00-ig) tartott, amelynek keretein belül minden, a jogszabályban engedélyezett „egyéb apróvadfajok” besorolásba tartozó (79/2004. (V.4.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti) vadászható vadfaj, a jogszabályban engedélyezett módszerrel és eszközökkel, egyéni és társas vadászati móddal (hatósági külön engedély birtokában lámpahasználat mellett) elejtésre, elfogásra kerülhetett.
A programkiírás szerint a tavalyi évben a Duna-Dráva Nemzeti Park vadászterülete által elnyert vándorkupát a résztvevő vadászatra jogosultak közül az nyeri meg, aki a nettó vadászterületén ezer ha-ra vetítetten a legtöbb szőrmés ragadozót és szárnyas kártevőt ejti vagy fogja el. Egyéni díjazásra került és értékes jutalomban részesült továbbá az első négy legtöbb egyedet elejtő hivatásos-, vagy sportvadász is. Az elejtések tényét (az egyéni vadászati napló és teríték-nyilvántartáson, valamint az egyéni lőjegyzéken felül) egy egységes adatlapon rögzítették a résztvevők, az elejtett vadat pedig 0-4 C között hűtőben, vagy mélyhűtőben fagyasztva tárolták a program befejezéséig. A közös eredményhírdetésre 2016. július 21-én került sor a Kaposvári Egyetem Bőszénfai Tájcentrumának (szarvasfarm) területén, ahol a résztvevők ugyancsak szemrevaló, de tanulságos teríték mellett adták meg a végtisztességet a számtalan ragadozónak.
A szervezők további célja (túl azon, hogy az apróvadállományoknak is mentőövet dobhatnak) az, hogy az értékes díjakkal további vadászatra jogosultakat ösztönözzenek a programban való részvételre, amelyhez nélkülözhetetlen támogató partnereink segítségét ezúton is köszönjük!

Vadászterületek kialakítása

Tisztelt Vadászatra Jogosult Képviselők, Földtulajdonosok!

Tekintettel arra, hogy a vadászterületekre vonatkozó vadászati hatósági kifüggesztések első köre rövidesen jogerőssé válik, a vadászatra jogosultak munkájának segítése érdekében mellékelten megküldjük a kérésünkre az OMVK és az OMVV jogi képviselője, Dr Székely István által elkészített, a földtulajdonosi gyűlések összehívására vonatkozó hirdetményre, illetve a földtulajdonosi gyűlésre vonatkozó tájékoztató anyagokat. Fontos! Ugyan nem kötelező, de 3. napirendi pontnak mindenképpen célszerű felvenni a "döntés a tulajdonosi közösség működési szabályzatáról"címűt, azért, hogy ez ügyben és a nyilvántartásba vétel miatt ne kelljen még egy tulajdonosi gyűlést összehívni! Kérem, hogy az anyagot pontól pontra, azt értelmezve olvassák el és ennek megfelelően kezdjék el a vadászterületek kialakítását. A tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikre állunk szíves rendelkezésükre!

Vadászüdvözlettel a Vadászkamara és a Vadásszövetség nevében: Kemenszky Péter

Természettakarítás - SEFAG Zrt. Barcsi Erdészet

A SEFAG Zrt. Barcsi Erdészete -eleget téve az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete, valamint a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége -felhívásának - 2016.04.29.-én megszervezte és végrehajtotta környezetében a Tavaszi természettakarítási akcióját.
A programban 14 fő SEFAG dolgozó valamint 10 diák - a Barcsi Dráva Völgye Középiskolából - vett részt. A zsákokat, kesztyűket és a láthatósági mellényeket a SEFAG Zrt. biztosította. Az akció eredménye képpen a 6-os sz. főút Barcs-Darány közötti szakasza, a 68-as sz. közút Barcs-Somoigytarnóca közötti szakasza valamint a Barcs-Ladi közút Barcs- Fáni -major közötti szakasza tisztult meg a szeméttől. A szorgos kezek 35 zsák szemetet, törött használati eszközöket, lakás berendezési tárgyakat, járműroncs darabokat  gyűjtöttek össze.
Külön köszönetünket fejezzük ki az Imre Mária által vezetett "Tiszta lakóhely" környezetvédelmi vállalkozás számára, akik térítésmentesen vállalták az összegyűjtött szeméthegy elszállítását.
 
Puskás Zoltán
Erdészeti igazgató

Felhívás

Tisztelt Vadászkamarai Tagok!

Szíves figyelmükben ajánlom a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökök és szakirányítók képzésére irányuló felhívását! Az elmúlt években több Somogy megyei vadászunk is eredményesen vett részt a képzésen és szerzett diplomát, akik azóta  sokat tesznek hozzá kibővített ismereteikkel a mindennapok bürokráciával átszőtt vadgazdálkodásához.
 
Kemenszky Péter

Minden vadászatra jogosult és Vadászkamarai Tag figyelmébe!

Csatolmány: 
Tisztelt Vadásztársak!
 
2016. március 2-án a Magyar Közlönyben megjelent a Vhr. módosítása, valamint a 13/2016. (III. 02) rendelet, ami a véglegesített tájegységi határokat tartalmazza. Mindkét jogszabály 2016. március 3-tól hatályos! Itt találhatóak a letölthető változatok, ajánljuk szíves figyelmükbe!

A megyei térképek: http://ova.info.hu/vgtajak_megye.html

                                                     Vadászüdvözlettel

                                                                                Kemenszky Péter

Vadászatra jogosultak gazdasági felelősei, pénzügyi-számviteli ügyintézői részére szervezett konzultáció a 2016-os változásokról

A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége 2016. február 3-án rendezte meg a szokásos téli konzultációját a vadászatra jogosultak gazdasági felelősei, pénzügyi-számviteli ügyintézői részére, melynek helyszíne ebben az évben is a SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 1. emeleti nagyterme volt.

Az ezévi összejövetel témái a következők voltak: a 2016. évi számviteli, adózási változásai, a társadalombiztosítás 2016. évi változásai. Számviteli törvény 2016.

Kemenszky Péter fővadász köszöntője után Somogyi Sándorné tartott előadást a társadalombiztosítási jogszabályok 2016. évi változásairól. Részletesen foglakozott a családi járulékkedvezménnyel, melyet több példán keresztül is levezetett. Az Országgyűlés által elfogadott, az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény 38. §-a két tekintetben módosította a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (Tbj.).

Tartalom átvétel